OPINION POLICE ISSUES SOCIAL ISSUE

GIVING IN TO KADAMAY’S TAKE-OVER IS A BAD PRECEDENCE

Ang rason po kung bakit hindi dapat nag gi-give in ang gobyerno sa mga demands ng mga komunista, especially tulad nito, ay dahil magsusunuran na din ang iba pa.. Dahil may precedence na.. Ang ibig sabihin ng anarchy ay wala ng control o totally wala ng gobyerno.  Yan ang isang end state na iniendorso ng […]